به گزارش خبرگزاری ایپنا ، مهدی طارمی طی چند روز گذشته در منزلش فیلم بازی های اخیر استقلال را تماشا کرده تا راه گلزنی در دربی را پیدا کند.
شنیدیم آقای گل فصل گذشته روز گذشته سر میز ناهار رو به همبازیانش کرده و گفته: «این بار هم ۲ گل به استقلال می زنم!»
نمی دانیم این حرف شوخی بود یا جدی اما لبخند را روی لب سایر بازیکنان پرسپولیس نشاند. شوخی یا جدی بودن این حرف هم تا ساعت ۱۹ امروز و پس از پایان دربی مشخص خواهد شد.
گفتنی است طارمی توانست در دربی ۸۲ پایتخت ۲ گل به استقلال و سید مهدی رحمتی زده و نقش مهمی در پیروزی ۴ بر ۲ پرسپولیس ایفاء کرد.