محمددادکان، رییس اسبق فدراسیون فوتبال در حاشیه برگزاری مراسم یادبود پرویز دهداری حرفهای جالبی زد.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، وی در حاشیه مراسم بزرگداشت پرویز دهداری اظهارداشت: به نظر من کسی که قهرمان می شود باید در خدمت مردم باشد وگرنه در ایران مدالهایی که به دست می آید را اگر سرکوچه ببریم حتی نان سنگک هم بابتش به شما نمی دهند.
رییس اسبق فدراسیون فوتبال ادامه داد: دهداری پیش از مرگش معلم اخلاق بود. پهلوان کسی است که حرف دل مردمش را بزند. اگر بیدادگری می بیند حرفش را بزند. باید به عشق مردمش تلاش کند. آقای دهداری اسمش پهلوان شد چون یاد مردمش بود. امروز پهلوانی به مدال آوردن نیست بلکه کسی است که جلوی فساد بایستد.
وی در ادامه درباره بی اخلاقی در ورزش خاطرنشان کرد: دلیل این امر آن است که معلم اخلاق کم شده است. باید مثل آقای دهداری ها و تختی ها بیشتر شوند و از آنها بیشتر صحبت شود.
دادکان بعد از گفتن این یک جمله دیگر حاضر به پاسخ به سوال خبرنگاران نشد و محل را ترک کرد.