11-26

دایی: ممنوع‌الخروج شوم چه کسی می‌خواهد جواب دهد؟/ بنزین‌ استاندارد نیست!