به گزارش خبرگزاری ایپنا ، سرمربی تیم استقلال یک روز مانده به دربی هشتاد و سوم با آرزوی موفقیت برای بازیکنان تیم استقلال، از بازیکنان پرسپولیس برای شرکت در یک کار خیر دعوت کرد. منصوریان به دعوت از کریم باقری و تیم پرسپولیس خواست که آنها نیز بازدید از این خانه را در دستور کار خود قرار دهند.
سرمربی تیم استقلال یک روز مانده به دربی هشتاد و سوم با آرزوی موفقیت برای بازیکنان تیم استقلال، از بازیکنان پرسپولیس برای شرکت در یک کار خیر دعوت کرد. منصوریان به دعوت از کریم باقری و تیم پرسپولیس خواست که آنها نیز بازدید از این خانه را در دستور کار خود قرار دهند . وی افزود: فردا فارغ از هر نتیجه‌ای در بازی دربی کنفرانس خبری خود را با بیماران EB شروع خواهم کرد . سرمربی تیم استقلال افزود: بچه‌های تیم پرسپولیس نیز بسیار عاطفی هستند و می‌دانم که این دعوت ما را اجابت می‌کنند . وی در خصوص بازی دربی فردا گفت: بردهای خود را در بازی فردا به این بیماران تقدیم می‌کنیم.