به گزارش خبرگزاری ایپنا، محسن مسلمان در پایان تمرین امروز پرسپوليس به سوی رختکن می رفت که یک لیدر چیزی خطاب به او گفت و محسن هم با عصبانيت واكنش نشان داد که این مسئله در ادامه به درگیری کلامی انجاميد

درگیرى لفظى مسلمان با لیدرهاى پرسپولیس ریشه در جدایى مهدى طارمى در تمرینات ابتداى فصل دارد؛ جایى که هواداران و لیدرهاى این باشگاه، خشمگین بابت جدایى آقاى گل به فحاشى و توهین علیه طارمى پرداختند. مساله اى که در تمرین این تیم باعث واکنش محسن مسلمان و درگیرى لفظى او با این عده شد. مسلمان همان زمان از هواداران و البته لیدرهاى باشگاه خواست تا زمانى که اینگونه علیه بازیکنى که براى آنها زحمت کشیده توهین مى شود، او را تشویق نکنند.

با بازگشت مهدى طارمى اما هواداران و البته لیدرهاى باشگاه به تشویق آقاى گل سابق پرداختند تا این مساله موجب تعجب مسلمان شود و او توجهى به تشویق روى سکوها توسط این لیدرهانداشته باشد.
امروز نیز لیدرها که از رفتار او شاکى بودند ابتدا با خواندن بیانیه اى مبنى بر اینکه بازیکن نباید گذشته خود را فراموش کند و یاد داشته باشد از طریق این تیم به فوتبال بازگشته کنایه اى به او درباره روزهاى ابتدایى فصل گذشته زدند و در ادامه به تشویق او پرداختند. تشویق او اما بعد این بیانیه باعث شد تا او همچنان بى تفاوت به آن به کار تمرینى خود ادامه دهد و در نهایت ماجرا به این درگیرى لفظى ختم شد.