به گزارش ایپنا، در حال حاضر اگرمقابل نام بازیکنی رقم میلیاردی نوشته نشده باشد شک می‌کنیم که یک جای کار می‌لنگد.

هم اکنون بازیکنانی هستند که شنیدن مبلغ پرداخت شده به آنها دیگر تعجب آور نیست بلکه یک توهین به حساب می‌آید! در میان لیست استقلالی‌ها یک زوج میلیاردی حضور داشتند. زوجی که به احتمال زیاد روی نیمکت خواهند نشست. امین حاج‌محمدی و کنعانی‌زادگان روی هم با احتساب مبلغ رضایت‌نامه بازیکن سابق پرسپولیس بیش از دو میلیارد روی دست استقلال خرج گذاشته‌اند. حاج‌محمدی فصل گذشته و کنعانی‌زادگان در اولین بازی این فصل نشان دادند که می‌توانند پاشنه آشیل‌های خوبی برای یک تیم باشند. پاشنه آشیل‌های میلیارد.

زوجی که قرار بود خیال همه را مطمئن کنند، حالا باعث نگرانی استقلالی ها شده اند.

پرداخت مبالغ میلیاردی در فوتبال دیگر به یک امر عادی تبدیل شده است. الان مثل سه چهار سال گذشته نیست که انتشار قراردادهای بازیکنان حسابی سروصدا کند و تا چند روز نقل محافل شود. این روزها دیگر اگر ببینیم مقابل نام بازیکنی رقم میلیاردی نوشته نشده شک می‌کنیم که یک جای کار می‌لنگد.