حمید درخشان با شکست در هفته سوم مقابل پرسپولیس برانکو به ۵ مربى قبلى که با سابقه پرسپولیسى به این مربى باخته بودند اضافه شد.

یحیى گل محمدى که به مردى شکست ناپذیر مقابل برانکو تبدیل شده بود، هفته گذشته با تراکتور به این مربى باخت. حمید درخشان روى نیمکت نفت، على دایى به همراه صبا و نفت تهران، نعیم سعداوى به همراه فولاد خوزستان، حمید استیلى روى نیمکت ملوان بندرانزلى و خداداد عزیزى شش مربى با سابقه پرسپولیسى برابر برانکو شکست را پذیرفته اند تا از این حیث شاخص شوند.