به گزارش خبرگزاری ایپنا در روز های اخیر شایعاتی مبنی بر اعتصاب بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس به گوش می رسد و گفته می شود بحث مالی دلیل اصلی این اعتصاب خواهد بود.

بازیکنان پرسپولیس آخرین بار حدود ۹۰ روز قبل پول دریافت کرده اند و این موضوع باعث ناراحتی آنها است و از سوی دیگر باشگاه پرسپولیس این روز ها برای اخذ مجوز حرفه ای درگیر پرداخت بدهی هاست و بعید می دانیم در حال حاضر بتواند پولی را به حساب بازیکنان واریز کند و همین موضوع بحث اعتصاب را جدی تر خواهد کرد.
نتایج قابل قبول پرسپولیس در لیگ برتر و پیروزی در بازی دربی ۸۵ از نقاط قوت بازیکنان است و شاید اعتصاب بازیکنان در شرایط استعفای طاهری اوضاع پرسپولیس را بهم بریزد و در ادامه لیگ سرخپوشان با بحران خود ساخته لیگ را به نوعی از دست بدهند.
پرسپولیس در ۲ سال گذشته نشان داده است هرگاه مسائل حاشیه ای در این تیم زیاد شده است نتایج قابل قبول نبوده یا به نوعی رمز موفقیت این تیم در ۲ فصل اخیر فوتبال ایران و آسیا همدلی و آرامش بوده است.