عضو کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال گزارشی درباره عکس غیر متعارف رحمتی در اردوی ارمنستان به دستمان نرسیده است تا رسیدگی کنیم.
عبداله سما‌می در گفت‌وگو با خبرگزاری ایپنا اعلام کرد به طور حتم گزارش عکس غیر متعارف رحمتی به دست ما برسد آن را رسیدگی خواهیم کرد. در حال حاضر این گزارش در اختیار کمیته اخلاق قرار نگرفته است. وی در ادامه عنوان کرد: به نظرم رحمتی کار غیر اخلاقی نکرده است و یک خانم در خارج از کشور فقط با وی عکس انداخته است که در عکس هم موضوع غیر‌متعارفی را ندیدم. سما‌می در پایان خاطرنشان کرد: پرونده‌های زیادی در اختیار کمیته اخلاق قرار گرفته است که به ترتیب اولویت رسیدگی خواهیم کرد. درحال حاضر گزارشی از عکس غیر متعارف رحمتی در اردوی ارمنستان به دست ما نرسیده است.