ولی الله صالح نیا، کارشناس دوومیدانی در برنامه ای تلویزیونی با نام بهمن
صالح نیا، مربی مطرح فوتبال معرفی شد که مهمان برنامه واکنشی جالب داشت
.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، مسابقه حساس و جذاب پرتاب دیسک با
حضور محمود صمیمی و احسان حدادی در حال برگزاری بود و ولی الله صالح نیا از پیشکسوتان
و کارشناناس خبره دوومیدانی مهمان این برنامه اما در ابتدا مجری برنامه ایشان را با
نام بهمن صالح نیا، مربی مطرح فوتبال معرفی کرد و همین اسم هم زیرنویس شد
.
در ادامه ولی الله صالح نیا با آرامش کامل اجازه پایان معرفی را داد و گفت: برای من
باعث افتخار است که نام بهمن صالح نیا، یکی از بزرگان فوتبال ایران روی من گذاشته می
شود اما من ولی الله صالح نیا هستم!