16-18

سومین بازیکن در آستانه جدایی از جمع سرخپوشان