طی حکمی از سوی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، اژدر شهابی به سمت رئیس دپارتمان روابط عمومی فدراسیون فوتبال منصوب شد.
در حکم رئیس فدراسیون آمده است: با عنایت به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی و به موجب این ابلاغ به سمت رئیس دپارتمان روابط عمومی منصوب می شوید.
امید است با تلاش مستمر جنابعالی و دیگر همکاران در راستای مسئولیت این دپارتمان، شاهد ارتقاء بیش از پیش فدراسیون فوتبال باشیم.
موفقیت و بهروزی روز افزونتان را در انجام وظایف مهمی که بر عهده دارید، از خداوند منان مسئلت دارم.