شاید در تصاویر تلویزیونی تقسیم ۵۰ درصدی ورزشگاه اتفاق جذابی باشد اما واقعیت این است که این وضعیت دور از جریان حرفه ای فوتبال دنیاست. در هیچ کدام از دربی های معروف میان تیم های همشهری در دنیا، ورزشگاه به چنین شکلی میان هواداران دو تیم تقسیم نمی شود. به مانند دیگر دیدارها ۹۰ درصد ورزشگاه به تیم میزبان تعلق می گیرد و ۱۰ درصد از سکوها نیز برای تیم مهمان در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال در دربی شهر میلان هرگز ورزشگاه میان هواداران دو تیم تقسیم نشده است و همواره یکی از دو تیم میلان و اینتر با توجه به میزبانی خود از حق ۹۰ درصدی در سکوها برخوردار بوده اند.

 

صحبت هایی مبنی بر تغییر این روند برای دربی استقلال و پرسپولیس از فصل آینده مطرح شده در حالی که به نظر می رسد این تصمیم به سود فوتبال ایران باشد. هر چند شاید در نگاه اول تبدیل شدن دربی به حالت ۹۰ درصد در مقابل ۱۰ برای هواداران دو تیم شوک آور باشد. آنها سال ها عادت داشتند نیمی از ورزشگاه را به خود اختصاص دهند و تصور اینکه تنها ۱۰ درصد سکوها در اختیارشان باشد برایشان در آغاز راه جالب نیست اما تردیدی نیست این تصمیم در ادامه به سود فوتبال ایران تمام می شود و حتی شرایط تازه خیلی زود برای هواداران فوتبال جا می افتد. باید بپذیریم که بخشی از حساسیت و تابوهایی که سال هاست درباره دربی تهران وجود دارد به دلیل همین جدا کردن این دیدار از تمام دیدارهای فوتبال ایران بوده است. دربی باید از این وضعیت خارج شود تا تمرکز فوتبالی و فنی در آن بالاتر برود.

 

تصور کنید اگر در این سال ها ورزشگاه به چنین شکلی میان هواداران دو تیم تقسیم نمی شد شاید موج تساوی های آزاردهند دربی نیز رقم نمی خورد و در طول تاریخ برگزاری دربی نیز شاهد دیدارهای جذاب تری از دو تیم بودیم.