به گزارش خبرگزاری ایپنا، صفحه اول روزنامه خبرورزشی ‌پنجشنبه ٧ مرداد ١٣٩٥ به این شرح است .