پرسپولیسی‌ها از دیدار برابر الهلال در ورزشگاه ۱۰۰ هزار نفری آزادی خاطره خوشی دارند، به خصوص مهدی طارمی که توانست به خوبی پاسخ محکمی به توهین بازیکن الهلال در عربستان بدهد.مهاجم پرسپولیس اینگونه یاد خاطرات بازی با الهلال را کرده و برای حریف عربستانی خط و نشان کشیده است. اگر خاطرتان باشد این حرکت جنجالی طارمی خیلی به سعودی ها برخورد و سروصدای زیادی برایش به پا کردند.پرسپولیسی‌ها از دیدار برابر الهلال در ورزشگاه ۱۰۰ هزار نفری آزادی خاطره خوشی دارند، به خصوص مهدی طارمی که توانست به خوبی پاسخ محکمی به توهین بازیکن الهلال در عربستان بدهد.
مهاجم پرسپولیس اینگونه یاد خاطرات بازی با الهلال را کرده و برای حریف عربستانی خط و نشان کشیده است. اگر خاطرتان باشد این حرکت جنجالی طارمی خیلی به سعودی ها برخورد و سروصدای زیادی برایش به پا کردند.