به گزارش خبرگزاری ایپنا مهدی طارمی با عقد قراردادی یک سال و نیمه به الغرافه قطر پیوست.
او که چند روزی در قطر بود پس از مذاکرات فراوان در نهایت با مدیران باشگاه قطری به توافق رسید و قرارداد خود را امضا کرد.