به گزارش ایپنا ، شهاب زاهدی مهاجم آینده دار که با پشت سرگذاشتن دوران محرومیت برای فصل جاری به جمع سرخپوشان پیوسته،تا سال ۱۴۰۰ با پرسپولیس قرارداد دارد.

جالب این که رقم کل قرارداد ۵ ساله زاهدی،۵۰ میلیون است تا او به شکل متوسط در هر فصل ۱۰ میلیون دریافتی داشته باشد.

وی در اردوی سرخپوشان در اوکراین موجبات رضایت خاطر برانکو را فراهم کرد و از وی به عنوان پدیده فصل جدید سرخپوشان یاد می شود.