به نقل از ایپنا ؛ ظهر امروز و در ضیافت ناهار در دفتر علی پروین دوتن از پیشکسوتان پرسپولیس خواستار پا در میانی سلطان برای بازگشت رامین رضائیان شدند.

در حاشیه این نشست ادموند بزیک و محمدرضا مهدوی به همراه عباس پهلوان در درفتر علی پروین حور یافتند خاطراه های قدیمی از پرسپولیس را در زمان حضور همزمانشان در تیم سرخپوش پایتخت را مرور کردند و قول کوچکی نیز از علی پروین برای بازگشت رامین رضائیان به پرسپولیس گرفتند.