به گزارش خبرگزاری ایپنا حسین عبداللهی در واکنش به این صحبت ها که چرا استقلال در این چند سال بارها از حضور تماشاگرانش محروم شده پاسخ داده است: این موضوع تصور غلطی است و اگر هواداران استقلال ناراحت هستند، بهتر است دست از تخلف بردارند تا درگیر محرومیت نشوند. کمیته انضباطی براساس گزارش داور و مقامات رسمی رأی خود را می‌دهد.
عبداللهی همچنین گفت: تخلفات استقلال از هفت مرتبه گذشته و به بار هشتم رسیده بود. ما می‌توانستیم در هفته دوم یا سوم هم این تیم را محروم کنیم، ولی به جریمه نقدی بسنده کردیم. از هواداران اصیل تیم‌ها می‌خواهیم دست از رفتارهای این‌چنینی بردارند. فکر می‌کنید ما در کمیته انضباطی بیکار هستیم؟ از خدا می‌خواهیم که بیکار باشیم و کاری نداشته باشیم. باشگاه‌های دیگری هم محروم شده‌اند، مثل سپاهان که شرایط مشابه استقلال را داشت و یک جلسه از حضور تماشاگرانش محروم شده است.‌ می‌توانستیم تیم استقلال را در هفته دوم یا سوم محروم کنیم، ولی به جریمه نقدی بسنده کردیم.