به گزارش ایپنا، قرارداد مازیار زارع با تیم خونه به خونه بابل یک ساله است.

مازیار زارع بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس به تیم فوتبال خونه به خونه بابل پیوست. قرارداد این بازیکن با این تیم بابلی یک ساله است.