به گزارش خبرگزاری ایپنا، روز گذشته مایلی کهن که در هتل سپیدکنار بندرانزلی با رضائیان مدیرعامل باشگاه ملوان و دنیامالی رئیس هیات مدیره این باشگاه ملاقات کرده بود.  بعد از توافق با مدیرعامل باشگاه ملوان به این سمت انتخاب شد. او چهارمین سرمربی ملوان در یکماه اخیر است.

احمدزاده، پورغلامی، عزت الهی سه سرمربی انصرافی ملوان بودند.

جالب اینکه خبرگزاری ایپنا در خبری اخصاصی در روز ۴ شنبه از مایلی‌کهن به عنوان سرمربی جدید ملوان یاد کرد.
لینک خبر
http://www.ipna.ir/showheadline/304/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%87%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%9F