به گزارش خبرگزاری ایپنا محرومان این هفته لیگ که بازی های حساسی نیز در پی دارد، اکثرا به خاطر رای کمیته انضباطی قادر به همراهی تیم شان نیستند و بازیکنان کمتری نسبت به هفته های قبل، سه اخطاره بوده یا کارت قرمز مستقیم گرفته اند. نام محرومان این هفته را بخوانید:
نفت تهران: محسن بنگر، فرشاد هاشمی
استقلال  خوزستان: یونس دلفی
صنعت نفت آبادان: علی عبداله زاده
پیکان تهران: ابوالفضل ابراهیمی ، امیرحسین صادقی
سایپا: محمد دانشگر، علی شجاعی و علی قلی زاده( رای انضباطی)
تراکتورسازی تبریز: مهدی کیانی برابر رای انضباطی
پدیده: مجتبی سرآسیایی سرپرست رای انضباطی
پرسپولیس: ایگور پانادیچ مربی رای انضباطی
سیاه جامگان: کیوان امرایی رای انضباطی