به گزارش خبرگزاری ایپنا محسن مسلمان در هفته های اخیر در پرسپولیس افت کرد و به همین دلیل بشار رسن جایگزین این بازیکن در ترکیب اصلی شده است. حالا شنیده می شود مسلمان به دلیل نیمکت نشینی قصد دارد در نیم فصل دوم به لیگ قطر برود اما باشگاه پرسپولیس این موضوع را تکذیب نمود.

بر اساس این خبر، پندار خمارلو مدیر رسانه ای باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: مسلمان با تیم ما قرارداد دارد و جدایی اش در نیم فصل دوم صحت ندارد و به هر حال پیوستن مسلمان به لیگ قطر گمانه زنی رسانه ها به شمار می رود و این بازیکن با برانکو اختلاف ندارد.

به گزارش جامعه خبر، این مقام مسئول گفت: برانکو تشخیص می دهد چه بازیکنی در ترکیب اصلی باشد و مسلمان هم از این امر مستثنا نیست و نیاید نسبت به نیمکت نشینی اش ناراحت شود.