به گزارش خبرگزاری ورزش
ایران(ایپنا)، با توجه به مصاحبه های حاشیه سازی که اعضای هیات مدیره استقلال در
هفته های گذشته انجام داده بودند، قرار شد آنها تا بعد از دربی هیچ مصاحبه ای با
رسانه ها انجام ندهند تا تمرکز تیم در آستانه این بازی حساس به هم نریزد. 


با این حساب اعضای هیات مدیره در صورت نیاز تنها می توانند با سایت باشگاه استقلال
گفتگو کنند.