به گزارش خبرگزاری ایپنا ، منصوریان بعد از اینکه فغانی به ابراهیمی کارت زرد نشان داد به تصمیم داور اعتراض کرد.

*علی علیپور بازیکن پرسپولیس نیز پس از اینکه داور اقدام او را شبیه سازی تشخیص داد و به سود استقلال خطا گرفت، به تصمیم وی اعتراض کرد که موجب شد داور به وی کارت زرد نشان بدهد.

*اعتراض برانکو به تصمیم فغانی نیز قابل توجه بود. در این صحنه هواداران در اعتراض به فغانی سوت زدند.

*در یک صحنه که روی طارمی خطا شد، پرسپولیسی‌ها به شدت اعتراض کردند که داور باید در این صحنه برای آنها پنالتی می‌گرفت.

* مرحوم هادی نوروزی از سوی هواداران پرسپولیس تشویق شد. البته به دلیل موقعیتی که نصیب پرسپولیس شد و طارمی آن را از دست داد هواداران به جای دقیقه ۲۴ دقیقه ۲۵ نوروزی را تشویق کردند.