به گزارش خبرگزاری ایپنا امتیاز تیم فوتبال نفت تهران به صورت مشروط به پارس طلاییه با مدیرعاملی جهانیان واگذار شده بود اما به دلیل اجرا نشدن تعهدنامه، مجوز باشگاه‌داری از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران تمدید نخواهد شد. بر اساس نامه‌ای که رضا گل‌محمدی، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران به شورای مرکزی ورزش وزارت نفت ارسال کرده، کلیه مسوولیت‌های تیم فوتبال نفت از مدیران فعلی گرفته شده و در اختیار مجمع سهامداران نفت قرار گرفته است.