به گزارش خبرگزاری ایپنا ، شاگردان درخشان بعد از شکست در آبادان از ساعت ۱۵:۴۵ میزبان آبی‌های خوزستان هستند که ۴۵ دقیقه اول بدون گل خاتمه یافت.

این دیدار در ورزشگاه تختی برگزار می‌شود.