به گزارش ایپنا، برانکو در بازی اول پرسپولیس به جز حضور صد باره در بازیهای رسمی روی نیمکت تیم ملی و پرسپولیس صاحب یک رکورد دیگر هم می شود.

برانکو تنها مربی پرسپولیس در همه ادوار لیگ برتر است که ۳ فصل متوالی مربی این تیم است،وی در انتهای لیگ چهاردهم، کل لیگ پانزدهم و لیگ شانزدهم هدایت پرسپولیس را عهده‌دار بوده است.

پرسپولیس در لیگ اول و دوم علی پروین، در لیگ سوم بگویچ، در لیگ چهارم زوبل، در لیگ پنجم علی پروین و آری هان، در لیگ ششم دنیزلی ،در لیگ هفتم افشین قطبی ،در لیگ هشتم قطبی، پیروانی و وینگادا، در لیگ نهم کرانچار و دایی، در لیگ دهم دایی، در لیگ یازدهم استیلی و دنیزلی، در لیگ دوازدهم مانوئل ژوزه وگل محمدی، در لیگ سیزدهم دایی، در لیگ چهاردهم دایی، درخشان و برانکو، در لیگ پانزدهم برانکو و در لیگ شانزدهم بار دیگر برانکو هدایت این تیم را داشته است.