13-19

وضعیت خوب ملی‌پوشان و تمرینات مخفی کی‌روش/ فضای سرمبان امنیتی شد