4-3

پیروزی پرگل تیم ملی فوتبال ساحلی ایران مقابل آمریکا