به گزارش خبرگزاری ایپنا به نقل از سایت صنعت نفت آبادان، کارت مربیگری نادر دست نشان برای صنعت نفت آبادان صادر نشده است. ظاهرا ارسال نامه ای از سوی مراجع ذی صلاح مانع از صدور کارت مربیگری دست نشان برای فصل آینده تا این لحظه شده است.

صنعت نفت آبادان در این فصل به لیگ برتر صعود کرده است.