به گزارش خبرگزاری ایپنا ، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران با تیم العربی قطر به آلمان رفت.  اشکان دژآگه که گفته می‌شود با نظر سرمربی اروگوئه‌ای العربی قطر در این تیم ماندنی شده است، همراه با سایر بازیکنان و اعضای العربی راهی مونیخ آلمان شد. اردوی آماده سازی تیم العربی در آلمان چند روز ادامه دارد و بازیکنان این تیم بعد از برگزاری چند بازی تدارکاتی، سپس به قطر بازخواهند گشت.