40-2

کی‌روش: سه چهارم بازیکنان مهم‌مان را مقابل سوریه نداریم / حقیقی، آقایی، رفیعی و تیموریان در زمستان به تیم ملی دعوت می‌شوند