به گزارش خبرگزاری ایپنا، محمد مایلی‌کهن دربارها مقایسه رفتار برانکو با طارمی و کارلوس کی‌روش با مهدی رحمتی گفت:

کی روش حسابی ما رو سر کار گذاشت . ما زمانی از درب دروازه رد نمی‌شویم و گاهی اوقات از سوراخ سوزن داخل می‌شویم. حرکات کی‌روش که در سال‌های اخیر اظهرمن‌الشمس است. ۶ ماه در سال ایران است و نبودش را هم که به خوبی جبران می‌کند. به همه از وزیر ورزش گرفته تا رئیس فدراسیون، دبیرکل، اعضای هیات رئیسه، رئیس سازمان لیگ، رئیس پزشکی فدراسیون، عباس آقا و مربیان لیگ برتری به همه توهین می‌کند. آن وقت توقع دارید چنین آدمی رحمتی را ببخشد؟ این توقع بی‌جایی بود که ما از سرمربی تیم ملی داشتیم. آدمی که باید ممنوع‌الورودش کنیم به راحتی در ایران تردد می‌کند و هر که را بخواهد می‌کوبد.