به گزارش خبرگزاری ایپنا جعفر کاشانی در پی نشست امروز چهارشنبه هیأت مدیره باشگاه، اظهار داشت: آقای علی اکبر طاهری در تاریخ ۱۲ آبان استعفای خود را مطرح کردند. این استعفا در آن زمان به منظور بررسی شرایط و امکان ادامه فعالیت ایشان پذیرفته نشد و تمایل بر ادامه این همکاری بود اما با توجه به اینکه اجرای دقیق ضوابط قانونی سرلوحه امور است، به استناد مصوبه دوم مهر ماه ۱۳۹۶ مجلس محترم شورای اسلامی ایران در ارتباط با بازنشستگان و تاکید بر اجرای سریع آن از سوی مراجع ذیصلاح و نهادهای نظارتی، وزیر ورزش و جوانان موافقت خود با این استعفا را اعلام کردند.
وی ادامه داد: آقای سلطانی‌فر در پی نوشت استعفای آقای طاهری از زحمات و تلاش‌های ایشان که آن را تحت عنوان سرپرستی و مدیر عاملی قابل توجه خواندند تشکر کردند و حضور و اقدامات آقای طاهری را باعث کسب افتخارات و نتایج شایان توجه توسط پرسپولیس دانستند.
ایشان با تاکید بر لزوم اجرای ضوابط قانونی که به تصویب مجلس محترم رسیده است موافقت خود با استعفای آقای طاهری را برغم میل باطنی امضاء کردند.
رئیس هیأت مدیره پرسپولیس خاطرنشان کرد: آقای وزیر همچنین به هیأت مدیره باشگاه تکلیف کردند و ماموریت دادند که به سرعت نسبت به تشکیل جلسه اقدام نموده و یکی از اعضای هیأت مدیره را برای عهده‌دار شدن مسوولیت سرپرستی باشگاه به وزارت معرفی کنند.
بر همین اساس امروز چهارشنبه اول آذر ماه ۱۳۹۶ نشست هیأت مدیره با حضور اینجانب و آقایان؛ گرشاسبی و حاجی بیگی تشکیل شد و با توجه به جمیع شرایط، آقای گرشاسبی با اتفاق آراء به عنوان سرپرست انتخاب شده و به وزارت ورزش و جوانان معرفی شدند. هیات مدیره همچنین از تلاش ها و اقدامات آقای طاهری تشکر ویژه ای داشتند . قطعا زحمات و اثرات مثبت ایشان قابل کتمان نیست.