به گزارش خبرگزاری ایپنا محمد ترکاشوند همان طور که انتظار می رفت از سمت خود در باشگاه پرسپولیس استعفا داد تا بعد از رفتن علی اکبر طاهری از این باشگاه او هم دیگر جایگاهی در باشگاه پرطرفدار نداشته باشد. احتمال اینکه در روزهای آینده تغییرات جدیدی در باشگاه پرسپولیس شاهد باشیم زیاد است.

استعفای ترکاشوند

استعفای ترکاشوند