در ادامه رقابتهای آبهای آرام قهرمانی جهان، قایقرانان کشورمان در دور مقدماتی ۶ ماده به مصاف حریفان رفتند.
به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، در کایاک یکنفره ۲۰۰ متر بانوان آرزو حکیمی چهارم و راهی نیمه نهایی شد. علی آقامیرزایی در کایاک یکنفره ۲۰۰ متر مردان در رده ششم قرار گرفت و به نیمه نهایی راه یافت.
آتنا رئوفی در کانوی یکنفره ۲۰۰ متر بانوان ششم و راهی نیمه نهایی شد. در کانوی دونفره ۲۰۰ متر مردان علی اجاقی و عادل مجللی پنجم شدند و به نیمه نهایی راه یافتند.
در کایاک چهارنفره ۵۰۰ متر مردان تیم ایران با ترکیب علی آقامیرزایی، احمدرضا طالبیان، بابک دربان و پیمان قویدل هفتم و راهی نیمه نهایی شد. آرزو حکیمی در کایاک یکنفره ۱۰۰۰ متر در رده هشتم قرار گرفت و از دور رقابتها کنار رفت.