به گزارش ایپنا در این سانحه آتش‌سوزی به کسی صدمه جانی نرسید اما بخش‌هایی از ساختمان دچار تخریب و آسیب شد. ظاهرا بخشی از روابط عمومی باشگاه ذوب آهن طعمه حریق شده است که دلیل آن اتصال سیم‌های برق عنوان شده است.