به گزارش ایپنا و به نقل از سايت فدراسيون كاراته، با دعوت فدراسيون جهاني كاراته، جواد سليمي رئيس كميته داوران كشورمان و عضو شوراي داوران فدراسيون جهاني به همراه الميرا گوزل زاده و مجيد قرباني در آخرين مرحله ليگ جهاني كه در لايپزيك آلمان برگزار مي شود، قضاوت خواهند كرد.

بر اساس اعلام فدراسیون جهانی جواد سلیمی بعنوان مدیر تاتامی شماره ۳ و مجید قربانی بعنوان هیات ژوری در مسابقات آلمان خواهند بود .

ليگ جهاني آلمان طي روزهاي ۱۷ تا ۱۹ شهريور ماه با حضور ۱۳۸۶ كاراته كا از ۸۷ كشور در لايپزيك برگزار مي شود.