به گزارش ایپنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، در چهارمین روز این رقابت ها هشت تیم روسیه، ژاپن، آرژانتین، برزیل، آمریکا، ایران، …. مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

نتایج کامل روز چهارم این رقابت ها به قرار زیر است:

** گروه اول:

آمریکا ۳ – تونس ۲ (۲۸ بر ۳۰، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۶ بر ۲۴ و ۱۵ بر ۹)

بحرین ۳ – پورتوریکو ۲ (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۷، ۲۵ بر ۱۰، ۲۴ بر ۲۶ و ۱۵ بر ۱۰)

مصر استراحت داشت

رده بندی:
•آمريكا سه برد و ۸ امتیاز
•مصر دو برد و ۶ امتیاز
•بحرین دو برد و ۵ امتیاز
•پورتوریکو یک برد ۳ امتیاز
•تونس بدون برد و ۲ امتیاز

** گروه دوم:

لهستان یک – ژاپن ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۰ بر ۲۵)

برزیل ۳ – کوبا یک (۲۵ بر ۱۹، ۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۹)

فرانسه استراحت داشت

رده بندی:
•ژاپن سه برد و ۸ امتیاز
•برزیل دو برد و ۷ امتیاز
•فرانسه دو برد و ۶ امتیاز
•کوبا یک برد و ۲ امتیاز
•لهستان بدون برد و یک امتیاز

** گروه سوم:

کره جنوبی ۲ – آرژانتین ۳ (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۰، ۲۲ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۶ بر ۱۸)

روسیه ۳ – شیلی صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۱ و ۲۵ بر ۱۵)

ترکیه استراحت داشت

رده بندی:
•آرژانتین سه برد و ۸ امتیاز
•کره جنوبی دو برد و ۷ امتیاز
•روسیه دو برد و ۶ امتیاز
•ترکیه یک برد و ۳ امتیاز
•شیلی بدون برد و امتیاز

** گروه چهارم:

ایران ۳ – چین صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۱)

ایتالیا ۳ – مکزیک صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۷ )

جمهوری چک استراحت داشت

رده بندی:
•ایران سه برد و ۸ امتیاز
•ایتالیا ۲ برد و ۷ امتیاز
•جمهوری چک دو برد و ۶ امتیاز
•چین یک برد و ۳ امتیاز
•مکزیک بدون برد و امتیاز