در استقلال تقریبا شرایط بحرانی است. حسین قریب قهر است و به جلسات هیات رئیسه نمی رود. خواست او انگار صریحا تغییر در مدیریت تیم است. این انگار شرطی بوده که با وزیر ورزش داشته اما وزیر ورزش به دلیل ارتباطات قوی مدیر منتصبش در استقلال با مقامات عالیرتبه در دولت، به نظر می رسد خیلی تمایلی به ایجاد تغییرات در باشگاه ندارد. در این شرایط و تداوم روند ناکام تیمی که حدود ۲۸میلیارد تومان برایش هزیته شده اما خیلی خوب نتیجه نگرفته است یا شاهد تغییر مدیریتی به سود تیم قریب می شود یا این قریب است که به زودی عطای کار در استقلال را به لقایش می بخشد