به گزارش ایپنا آذربایجان غربی:سید ریاس الدین برزنجی سرمایه گذار این مجموعه گفت : مجموعه ورزشی مروارید در زمینی به مساحت ۱۲هزار متر مربع و با اعتبار ۲۴میلیارد ریالی طی ۱۸ ماه ساخته شد که با پایان فاز اول آن برای ۱۵ نفر بصورت مستقیم اشتغالزایی صورت گرفت.
وی افزود: بزودی عملیات اجرایی فاز دوم مجموعه که امروز کلنگ زنی شد آغاز خواهد شد.
وی اضافه کرد: در ساخت این مجموعه، اداره کل اتباع و امور مهاجرین که زمین آن را در اختیار مجموعه قرار داد برای اجرای پروژه از تسهیلات دولتی استفاده نشده است.