به گزارش ایپنا
و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی ‏محرومان به شرح زیر است:‏

تراکتورسازی تبریز: فرزاد حاتمی محرومیت انضباطی

ذوب آهن: گولسیانی جورجی

سپاهان اصفهان: مهدی صدیقیان

پیکان: امیرحسین صادقی محرومیت انضباطی