به ایپنا هفت صبح در گزارشی به این نکته اشاره کرده که فدراسیون فوتبال با کی روش هماهنگ کرده که مسعود و احسان برای دو بازی بعدی تیم ملی در مرحله انتخابی جام جهانی به تیم ملی دعوت نشوند. دیدار مقابل کره و سوریه دیدارهایی تشریفاتی محسوب می شود و گویا کی روش حاضر شده که در این دو بازی از شجاعی و حاج صفی استفاده نکند تا اینگونه ماجرا را ختم به خیر کند.