به گزارش ایپنا محسن مدهنی نوجوان شایسته خوزستانی با شکست سونو از هند قهرمان وزن ۵۸ کیلوگرم رقابت هاي كشتي فرنگي قهرماني نوجوانان جهان شد