با وجود ابقای علیرضا منصوریان برای دو بازی در استقلال، این باشگاه به طور آشکار با مربیان خارجی مذاکره می کند. این خبر را حسن زمانی عضو هیات مدیره می دهد. او می گوید با وجود ابقای منصوریان، باشگاه در حال بررسی گزینه هاست و در صورتی که منصوریان در دو بازی بعدی مقابل گل گهر سیرجان و پارس جنوبی نتیجه نگیرد، یک مربی درجه یک برای استقلال می آورند. منصوریان هم ظاهرا پذیرفته در این شرایط به کارش ادامه دهد. زمانی امروز در گفت و گو با یک شبکه رادیویی مذاکره با مربیان خارجی با وجود ابقای منصوریان را تائید کرد.