به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از روابط عمومی، مراسم تجلیل از مدال آوران و مربیان رقابت های دو و میدانی قهرمانی نوجوانان و بزرگسالان آسیا با حمایت حامیان مالی فدراسیون و با حضور جمعی از مسوولین ورزش کشور، پیشکسوتان و روسای های های استانی روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه در تهران برگزار می شود.

در این مراسم به مدال آوران و مربیان مسابقات دو و میدانی قهرمانان نوجوانان و بزرگسالان آسیا مطابق وعده پیشیین فدراسیون پاداش اهدا خواهد شد.

قهرمانان رقابت های قهرمانی بزرگسالان آسیا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، نایب قهرمانان ۳۰۰ میلیون ریال و به نفرات سوم نیز جایزه ۲۰۰ میلیون ریالی اهدا می شود. همچنین به مربیان نیز ۵۰ درصد پاداش مدال آوان جایزه اهدا خواهد شد.

قهرمانان مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا نیز مبلغ ۵۰ میلیون ریال، نایب قهرمانان ۳۰ میلیون ریال و به نفرات سوم نیز پاداش ۲۰ میلیون ریالی در نظر گرفته شده است. مربیان این مدال آوران نیز به میزان آنها پاداش دریافت خواهند کرد.