به خبرگزاری ایپنا _خوزستان_:کسب مدال نقره شمشیربازی بانوان بخش اسلحه اپه روز گذشته (یکشنبه) در تهران برگزار شد
در پایان این پیکارها مهسا پوررحمتی و سکینه نوروزی به ترتیب از آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در جایگاه های اول و دوم قرار گرفتند و مریم حمزه ای از خوزستان و اعظم بختی از اصفهان به صورت مشترک سوم شدند.
در این مسابقات شمشیربازان ۱۲ استان به صورت انفرادی با یکدیگر
به رقابت پرداختند