مهرداد میناوند پیشکسوت پرسپولیس در یک برنامه تلویزیونی القابی به منصوریان و مهدی رحمتی سرمربی و گلر استقلال داد. سرمربی استقلال همین دیروز اعلام کرد از میناوند شکایت می کند. امروز هم خبر رسید رحمتی هم به طور قطع از طریق وکیلش در دادسرای فرهنگ و رسانه شکوایه ای علیه میناوند تنظیم می کند. بدین ترتیب پیشکسوت قرمزها به زودی باید در دادسرا حاضر شود و به دفاع از خود بپردازد.