فدراسیون جهانی تیراندازی به دلیل اتفاقاتی که چند ماه اخیر در فدراسیون تیرندازی ایران روی داده است از کمیته ملی المپیک خواست تا در مورد وضعیت این فدراسیون شفاف سازی کند.

اکنون با رای دیوان عدالت اداری مبنی برابطال انتخابات ۲۰ تیرماه فدراسیون تیراندازی کمیته ملی المپیک نیز موضعش را درباره وضعیت مبهم این فدراسیون مشخص کرد و در نامه ای به فدراسیون جهانی هاشمی را به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی اعلام کرد.

چندی پیش دیوان عدالت اداری رای نهایی خود مبنی بر مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی را اعلام کرد که براساس آن مهدی هاشمی همچنان رئیس فدراسیون تیراندازی است و فدراسیون جهانی تیراندازی او را به عنوان رئیس فدراسیون می شناسد.

فدراسیون جهانی تیراندازی که هفته گذشته نام مهدی هاشمی و نواب نوری را از سایتش حذف کرده بود اما پس از شفاف سازی کمیته ملی المپیک در این خصوص و نامه این نهاد دوباره نام هاشمی را به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی ایران در سایت خود درج کرد. براین اساس فدراسیون جهانی تیراندازی علی دادگر را به عنوان رئیس فدراسیون ایران به رسمیت نمی شناسد.

با وجود این که هیچ نهاد رسمی دادگر را به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی قبول ندارد اما وزارت ورزش و جوانان همچنان تاکید می کند که او رئیس است و مجمع انتخاباتی فدراسیون هم از وجاهت قانونی برخوردار است.